V novém díle seriálu Jak na … ? se budeme věnovat mému oblíbenému systému prodeje a tím je aukce nemovitosti. Přečtěte si tento článek a zjistíte jak jsou výhodné v případech, že chcete prodat za co nejvyšší cenu.

Systém prodeje aukcí, je dnes čím dál tím častější způsob jak prodat co nejvýhodněji vaši nemovitost a přitom v relativně krátkém čase.

Pojdmě se podívat na pár detailu.

1) Aukce není dražba.

Aukce a dražba se řídí rozdílnými zákony a každá má svá rozdílná pravidla. Každý kdo se někdy účastnil dražby mi pravděpodobně potvrdí, že byl většinou velice zklamán. Často jsou zaskočeni samotnými podmínkami dražby. Ještě před samotnou dražbou musí účastnící dražby složit dražební jistotu a poté vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Majitelem se stáváte v okamžiku kdy vám nemovitosti tzv. přiklepnou. V případě aukce dochází po ukončení aukce k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření rez. smlouvy a následně kupní smlouvy.  U dražby mají velkou nevýhodu zájemci, kteří by chtěli financovat draženou nemovitost hypotékou. Těch je dnes cca 70%. Ti skoro nemají šanci koupit draženou nemovitost. Dražba díky své složitosti neumožní nábídnout nemovitostí co největšímu počtu potencionálnch kupujících a čím méně možných zájemců, tím menší dosažená cena. Systém aukce je mnohem jednoduší a pro prodávájícího je mnohem výhodnější a efektivnější.

2) Flexibilita.

Tím, že aukce není svázaná pravidly o dražbách, tak si kupující a prodávající mohou zvolit své podmínky za jakých nemovitost prodají nebo koupí. Záleží vždy na podmínkách, které stanoví pořadatel aukce. Důležité je, aby o podmínkách aukce věděli kupující ještě před započetím samotné aukce. Kupující musí být seznámen, jaké faktory jsou pro kupujícího důležité a které méně. Nejčastěji tím zásadním je navrhovaná kupní cena, ale někdy může být pro prodávajícího zásadní, jestli kupující financuje nemovitost hotově nebo pomocí hypotéky. V určitých případech je zase pro prodávajícího důležité, že je mu nabídnuta delší doba na vystěhování. Po skončení aukce jsou prodávajícímu představeny všechny nabídky a je jen na něm, kterou akceptuje. Může se stát, že ani jedna nesplní jeho představy nebo očekávání a všechny odmítne. Stejně tak, může vybrat jinou nabídku než tu s nejvyšší nabízenou cenou, třeba právě kvůli potřebné delší době na odstěhování.

3) Vyšší dosažená cena.

Dobře připravená aukce patří k nejlepším způsobům jak dosáhnout maximální kupní cenu. Zásadní je, aby byly jasně definovaná pravidla, které musí každá strana bezpodmínečně dodržovat. Důvěryhodnost pořadatele (realitní kanceláře) a morálka organizujího makléře je také zásadní. Už jsem slyšel od kolegů historky o tom, jak je kupující snaží uplatit, aby je v aukci zvýhodnili nebo jim řekli dopředu výše obdržených nabídek. To ja samozřejmě nepřípustné. Zásadní je také perfektní marketing a načasování samotné dražby. Při aukci lze udělat mnoho chyb, které zapříčiní, že se celá aukce stane fiaskem. Prodávající potom dostane málo nabídek nebo dokonce, že nedostane žádnou. Nejčastější chyby jsou špatné podmínky aukce nebo špatná informovanost zájemců o těchto podmínkách. Zájemci musí být dopředu perfektně seznámeny s pravidly. Ocitl jsem si také v aukci, kdy žádné podmínky stanovéné nebyly. Proto pokud chcete dosáhnout nejvyšší ceny v aukci, vyberte se makléře nebo společnost, která s tím má zkušenosti.

4) Efektivita

Nevím o nikom, kdo byl nadšený z každodených prohlídek jeho bytu neznámími lidmi. Pokud makléř dokáže aukci dobře zorganizovat, tak vám nabízení bytu zabere najčastěji dva dny. Nejčastěji jedno všední a jedno víkendové odpoledne. Tato doba bude dána s dostatečným předstihem a vy a makléř se na ni budete moci dobře připravit. Zároveň budete mít dostatek času abyste nemovitost připravili na prohlídky. Pro prodávající tak odpadne stres z toho, že nevíte kdy přijde někdo na prohlídku.

5) Při aukci cenu zvyšujeme, ne naopak.

Možná to znáte, prodáváte byt a pokud prodej nejde podle vašich představ, tak začnete cenu snižovat. Lidé jsou v tomto případě velice všímaví, vědí, že tam váš byt již nějakou dobu je a začnou si klást otázky proč tomu tak je. Začnou hledat na bytu vady a chyby a prodej je potom složitější. Mnoho z znich to koupě odradí a ti ostatní začnou chtít nižší cenu. Doba prodeje se prodlužuje a možná kvůli únavě prodávající může na nízkou nabídku kývnout. Rychlost dobře provedené aukce toto eliminuje.

Máte zájem prodat svou nemovitost v aukci nebo vás zajímají další informace?

Kontaktujte mne na tel. +420 607 560 420.

Prodáte-li svou nemovitost v aukci se mnou, zbude vám i po odečtení mé provize více peněz,
než kdybyste si nemovitost prodávali sami svépomocí.